Skötsel av gräsmatta

Gödsling

Mossa är för många en ovälkommen gäst i gräsmattan. Men ta inte fram vare sig krattan eller mossrivaren, då sprids den mer!

Istället ska du gödsla regelbundet, cirka var femte var sjunde vecka under säsongen. Om du har möjlighet bör du också klippa gräsmattan två gånger/vecka. Dessa två åtgärder hjälper till att konkurrera ut både ogräs och mossa.

På skuggiga lägen bör man kratta ut så kallad dressjord, och på sensommaren bör man vara extra noggrann med att gödsla eftersom mossan har sin tillväxtperiod just då. Är mossa det dominerande inslaget i gräsmattan kan det krävas behandling med särskilt mossborttagningsmedel. Detta vattnar du i så fall ut över svårt angripna områden. Upprepa behandlingen ungefär en gång per vecka, i cirka 1 månad eller tills mossan är borta.

Det går även bra att bekämpningsmedel som innehåller järnsulfat och använda kalk, som är mindre miljöfarliga och höjer jordens PH-värde, vilket i sin tur förbättrar jordkvaliteten. En nackdel med kalkning är att det inte är en långsiktig behandlingsform, vilket innebär att proceduren måste upprepas ofta.

Klippning

Att klippa gräsmattan cirka två gånger per vecka kan verka mycket, men faktum är att regelbunden klippning gynnar gräsets tillväxt. Släpp upp grässtråna cirka 8-10 centimeter innan första klippningen, och klipp lagom mycket. Klipper du lite och ofta får du en jämnare och tätare matta. Ett tips är att lämna kvar smått gräsklipp efter sig, eftersom det tillför viktig näring. Större högar bör dock komposteras.

Färdig gräsmatta

Ska du anlägga en färdig gräsmatta, dvs. rulla ut färdiga längder, krävs en hel del arbete och skötsel. De första 2-3 veckorna ska mattan vara orörd, ska det spelas boll, kubb eller liknande bör du vänta upp till sex veckor.

Rulla ut mattan på en så jämn yta som möjligt, en yta du har gjort ordentligt fri från ogräs. Det är viktigt att vattna ordentligt, i samband med anläggning och ett bra tag framöver. Den färdiga gräsmattan får inte torka ut.